น้ำประปาและสุขภาพของคุณ

หนึ่งในการอภิปรายอย่างต่อเนื่องในวงการสุขภาพเป็นเพียงวิธีการที่ปลอดภัยน้ำประปาคิด? มันจะดีกว่าที่จะติดกับน้ำดื่มบรรจุขวด? ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนสนับสนุนการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการดื่มเครื่องดื่มอื่น ๆ ยืนยันว่าดื่มน้ำประปาจริงเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน ทุกคนใช้น้ำดื่มบรรจุขวดหรืออย่างน้อยน้ำประปาเดือดเมื่อให้ไปให้ทารก แต่เป็นเด็กโตขึ้นก็จะทำให้ความรู้สึกที่จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเธอหรือของเขาโดยการให้เขาหรือน้ำประปาของเธอ

อื่น ๆ ยืนยันว่าน้ำประปาไม่ปลอดภัยที่จะดื่มได้โดยไม่ต้องได้รับการปฏิบัติในทางใดทางหนึ่งที่บ้าน พลัสแทนการต้มและการกรองน้ำประปาซึ่งใช้เวลาจำนวนมากของเวลาและความพยายามในแต่ละวันจะดีกว่าการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่เรียบง่ายที่บ้าน เมื่อคุณไปและกินออกคุณคว้าเครื่องดื่มจากน้ำดื่มบรรจุขวดและไม่เติมแก้วของคุณด้วยน้ำประปาในร้านอาหารของคุณ? ดังนั้นมันทำให้รู้สึกเพื่อให้ทันในระดับเดียวกันของสุขอนามัยในใจที่บ้าน

ทั้งสองฝ่ายทำให้จุดที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นทั้งหมดที่ถูกหรือผิด ดังนั้นแล้วมันลงมากับสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความสะดวกมากขึ้นสำหรับคุณ บางทีน้ำดื่มบรรจุขวดจะดีกว่าน้ำประปาและคุณจะดีกว่าการใช้มัน ยังถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถรักษาน้ำประปาที่บ้านและทำให้มันกลั่นเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่ต้องค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกี่ยวข้องคุณสามารถเลือกที่จะทำอย่างนั้น ทุกเรื่องที่เป็นที่คุณและครอบครัวของคุณได้รับความปลอดภัยน้ำดื่มบริสุทธิ์